CHỈNH PHỦ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH NGHIÊM NGẶT TRONG MỘT SỐ QUY ĐỊNH LĨNH VỰC ĐẤT, ĐAI

Bắt đầu từ ngày 5/1/2019, một số quy định về mức phạt mới trong lĩnh vực đất, đai có hiệu lực. Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP của chính phủ áp dụng đối với những hành vi vi phạm điển hình nhất.

LẤN CHIẾM ĐẤT ĐAI MỨC PHẠT LÊN ĐẾN 1 TỈ ĐỒNG

Đây được xem là mức phạt mới tăng kỉ lục so với quy định hiện hành từ trước đến nay và được nêu chi tiết, cụ thể trong từng trường hợp vi phạm lấn chiếm đất, đai tương ứng với khung xử phạt hành chính.

Đối với khu vực nông thông được quy định cụ thể như sau:

Đối với khu vực đô thị, nếu xảy ra hành vi lấn chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp thì phải chịu mức xử phạt cao gấp hai lần đối với mức xử phạt cùng loại đất tương ứng ở khu vực nông thôn. Ở mức phạt này quy định không hơn 500 triệu đồng với cá nhân và không hơn 1 tỉ đồng đối với các tổ chức có hành vi vi phạm.

TỰ Ý CHUYỂN ĐẤT TRONG LÚA SANG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG KHÁC

Sẽ bị xử phạt từ 2 – 50 triệu đồng tùy thuộc theo diện tích đất nếu có hành vi chuyển đất trong lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng. Chuyển đổi đất trồng lúa thành đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối bị phạt tiền từ 3 – 70 triệu đồng, tùy thuộc vào diện tích đất chuyển đổi mục đích trái phép.

Ngoài ra phạt tiền 500 triệu đồng với cá nhân và một tỷ đồng đối với tổ chức nếu có việc chuyển đất trồng lúa sang đất ở. Không chỉ những xử phạt hành chính, cá nhân hoặc tổ chức đó phải có trách nhiệm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

KHÔNG CÓ SỔ ĐỎ KHI MUA, BÁN ĐẤT

Theo khoản 2,3 điều 17 nghị định 91/2019, đối với trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất, đai như quy định, sẽ bị phạt tiền như sau:

  • Thời gian không sang tên sổ đỏ trong 24 tháng từ ngày quá thời hạn, cá nhân bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng ở nông thôn và gấp hai lần nếu ở khu vực thành thị.
  • Thời gian không sang tên sổ đỏ quá thời hạn 24 tháng tính từ ngày quá thời hạn, cá nhân vị phạt tiền từ 2-5 triệu đồng, gấp hai lần nếu ở khu vực thành thị.

Tất cà những mức phạt trên sẽ tăng gấp đôi, nếu đối tượng vi phạm là tổ chức. Mức phạt tối đa lên đến 40 triệu đồng đối với tổ chức mua bán đất đai không có sổ đỏ tại khu vực đô thị.

KHI CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG KHÔNG SANG TÊN SỔ ĐỎ

Tại khoản 4 điều 95 Luật đất đai 2013 quy định; người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khu thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì bắt buộc phải đăng kí biến động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày xảy ra biến động (thường sẽ là ngày hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho có hiệu lực). Hành vi không sang tên hoặc chậm sang tên sổ đỏ sẽ bị xử phạt hành chính, quy định cụ thể trong nghị định số 91/2019/NĐ-CP như sau:

Áp dụng tại khu vực nông thôn: Trong thời gian từ 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn, bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng. Nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn bị phạt tiền từ 2-5 triệu đồng.

Áp dụng tại khu vực đô thị: mức xử phạt sẽ cao gấp 2 lần mức xử phạt tại nông thôn, tương ứng với từng trường hợp.

Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân, đối với tổ chức mức phạt sẽ là gấp hai lần nếu vi phạm quy định trên.

HÀNH VI BỎ HOANG ĐẤT

Đây là một trong những quy định mới, đáng chú ý nhất của NĐ 91/2019/NĐ-CP về việc bỏ hoang đất sẽ bị phạt tiền. Không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời gian 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời gian 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục.

Đối với trường hợp là cá nhân vi phạm, mức phạt quy định như sau:

Mức phạt tiền đối với tổ chức sẽ cao hơn gấp hai lần so với hành vi vi phạm của cá nhân (tối đa là mức 20 triệu đồng theo NĐ 91/2019/NĐ-CP). Những nguyên nhân do thiên tai,môi trường, hỏa hoạn,chiến tranh sẽ không bị xử phạt hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi Ngay